• Wet verduidelijking voorschriften woonboten

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  Op 13 februari 2017 werd officieel gepubliceerd: Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten). Met de wet worden de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op een aantal punten gewijzigd. Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl 13/02/2017  Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en […]

  DELEN MET

 • Woonboten door vrachtschip in problemen

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  Nadat een vrachtschip de stuw tussen Grave en Nederasselt ramde, is het waterpeil van de Maas dramatisch laag. Woonboten in onder meer Gennep zijn daardoor in grote problemen gekomen, ze liggen scheef op de bodem en dreigen vol water te komen. Ook zijn er gevolgen voor boten in jachthavens en voor de scheepvaart die niet meer kan varen. Ook woonboten in Nijmegen liggen scheef, bewoners van […]

  DELEN MET

 • Woonschepen Oude Houthaven Amsterdam blijven

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  In Amsterdam heeft een aantal woonschepen een tijdelijke ligplaats in de Oude Houthaven. Ze liggen daar omdat voor de woonschepen een tijdelijke alternatieve locatie gevonden moest worden vanwege de aanleg van de nieuwe wijk Houthaven. De 26 schepen liggen er tussen de Silodam en de Van Diemenkade. Veel bewoners van de woonschepen willen graag op de huidige locatie blijven. Nu is in de startnotitie voor het […]

  DELEN MET

 • Wet verduidelijking voorschriften woonboten

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  De Tweede Kamer heeft op 20 december 2016 de ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ aangenomen. Deze wet houdt verband met de wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet komt na een uitspraak van de Raad van State op 16 april 2014, waardoor woonboten bouwwerken zijn. Daardoor moeten woonboten een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) hebben en moeten ze formeel voldoen aan de eisen uit […]

  DELEN MET

 • Meer zekerheid voor woonboten

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  Minister Blok (Wonen) wil de ontstane onduidelijkheid over bouwvoorschriften voor woonbootbewoners wegnemen. De Kamer steunt hem daarin. Op de website tweedekamer.nl 12/12/2016 is te lezen: Veel woonbootbewoners schrokken behoorlijk toen ze in 2014 de uitspraak van de Raad van State hoorden. Zij moesten bij een verbouwing of vervanging van hun woonboot gaan voldoen aan de bouwvoorschriften die gelden voor een woning op het land. Veel woonboten kunnen helemaal […]

  DELEN MET

Adverteren op WaterWonen?

Informeer eens naar de vele mogelijkheden om deze specifieke doelgroep te bereiken.

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars