• Woonschepen Oude Houthaven Amsterdam blijven

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  In Amsterdam heeft een aantal woonschepen een tijdelijke ligplaats in de Oude Houthaven. Ze liggen daar omdat voor de woonschepen een tijdelijke alternatieve locatie gevonden moest worden vanwege de aanleg van de nieuwe wijk Houthaven. De 26 schepen liggen er tussen de Silodam en de Van Diemenkade.

  Veel bewoners van de woonschepen willen graag op de huidige locatie blijven. Nu is in de startnotitie voor het bestemmingsplan Oude Houthaven opgenomen dat de woonschepen er mogen blijven.

  Volgens het dagelijks bestuur van stadsdeel West is het niet redelijk dat de bewoners van de woonschepen na acht tot tien jaren gedwongen worden terug te keren naar hun oorspronkelijke locatie.

  Van de woonschepen die op vrijwillige basis wel teruggaan, kunnen de ligplaatsen gebruikt worden door passagiers- en bedrijfsschepen. Het is de bedoeling er een haven met een openbaar karakter van te maken voor klassieke woonschepen en varende schepen, met schepen die passen binnen de cultuurhistorische waarden van de Oude Houthaven.

  Bron: dewestkrant.nl 20/12/2016 

  DELEN MET

Adverteren op WaterWonen?

Informeer eens naar de vele mogelijkheden om deze specifieke doelgroep te bereiken.

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars