Pleziervaartuigen VEILINGDATUM

Zonder Ligplaats €0.000 k.k.

Het staal/ijzeren motorjacht genaamd: 'Witte Walvis', met als volledige omschrijving: een STAAL/IJZEREN MOTORJACHT, genaamd: "Witte Walvis", gebrandmerkt: "322 B LEEUW 1952" type schip Tjalk, met opbouw, bestemd voor de pleziervaart, gebouwd te Nordhorn, in het jaar negentienhonderd elf, met een verplaatsing van vijfenveertig driehonderd duizendste (45,300) kubieke meter, volgens de Kadaster en hypotheekakte op basis waarvan geveild wordt met als inrichting: een voorpiek met twee kooien, hut met twee kooien, wc met douche en kombuis, met een lengte van achttien meter zestig centimeter 18,60 m), een breedte van drie meter en zestig centimeter (3,60 m) en een diepgang van één meter (1 m), ten tijde van de registratie voortbewogen door een zes cylinder DAF scheepsdieselmotor, type 615, ingebouwd in het jaar negentienhonderd zesenzestig, hebbende een vermogen van zevenentachtig (87) KiloWatt, motornummer: E10340, zoals is aangebracht op het motorblok, en dat met al het verpande scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip". De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Het Schip ligt in de jachthaven van Watersportvereniging Nieuwe Meer te 1431 EW Aalsmeer, Stommeerweg 2.

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van het motorjacht genaamd Witte Walvis (gelegen te Aalsmeer). Openbare verkoop ex. artikel 3:268 BW en artikel 8:1 lid 4 BW en (deels) ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Meer informatie over de veiling.

Specificaties Executieveiling: Staal ijzeren motorjacht de Witte Walvis te Aalsmeer :

Casco: Staal Afmeting: 18,60 m Aantal kamers: Makelaar: Capaan Falkeisen Woonoppervlakte: m2

DELEN MET

OVERIG AANBOD ZONDER LIGPLAATS IN DEZE PRIJSKLASSE Aantal objecten 39WATERWOON NIEUWS


 • Schoonschip, de meest duurzame drijvende wijk

  Schoonschip is een drijvende woonwijk in het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ...

  LEES MEER

 • Verkoop waterkavels in Amsterdam

  Rondom het Sluishuis project, met o.a. mooie woningen, exclusieve appartementen en riante terrassen in Amsterdam,...

  LEES MEER

 • De geWoonboot

  "Gezonder werken, wonen en leven, met de geWoonboot laten we zien hoe dat kan en...

  LEES MEER

 • Woonboten in Amsterdam

  Al vanaf de 17de eeuw werd er in Amsterdam op boten gewoond. De grachten werden...

  LEES MEER

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars