• Wet verduidelijking voorschriften woonboten

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  De Tweede Kamer heeft op 20 december 2016 de ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ aangenomen. Deze wet houdt verband met de wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  Deze wet komt na een uitspraak van de Raad van State op 16 april 2014, waardoor woonboten bouwwerken zijn. Daardoor moeten woonboten een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) hebben en moeten ze formeel voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dat stuit in de praktijk op problemen, omdat het Bouwbesluit niet bedoeld is voor woonboten.

  Met deze wet wordt onder meer geregeld dat varende woonschepen geen bouwwerken zijn en dat de eisen van het bouwbesluit niet van toepassing zijn op bestaande woonboten.

   De wet is met algemene stemmen aangenomen. Tevens is een motie aangenomen die door de PvdA en D66 ingediend werd, waarmee de regering verzocht wordt voorstellen te doen waarmee de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met betrekking tot ligplaatsen vergelijkbaar worden met de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van grondgebonden woningen met betrekking tot bouwkavels.

  De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) heeft bij diverse kamerfracties druk gelobbyd, met als doel via een amendement niet alleen de woonboot als bouwwerk, maar ook de ligplaats van deze woonboot, onder het overgangsrecht te krijgen. Vanwege wetstechnische bezwaren lukte dat niet. Volgens de LWO kan echter bij een ander wetsvoorstel, de ‘Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen’, de nu aangenomen motie van PvdA en D66 nuttig zijn.

  Link naar motie: tweedekamer.nl 161220-motie 

  Link naar wettekst: tweedekamer.nl 161220-eindtekst 34434 

  DELEN MET

Adverteren op WaterWonen?

Informeer eens naar de vele mogelijkheden om deze specifieke doelgroep te bereiken.

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars