• Meer zekerheid voor woonboten

  DOOR DE WATERWONEN REDACTIE

  Minister Blok (Wonen) wil de ontstane onduidelijkheid over bouwvoorschriften voor woonbootbewoners wegnemen. De Kamer steunt hem daarin.

  Op de website tweedekamer.nl 12/12/2016 is te lezen:

  Veel woonbootbewoners schrokken behoorlijk toen ze in 2014 de uitspraak van de Raad van State hoorden. Zij moesten bij een verbouwing of vervanging van hun woonboot gaan voldoen aan de bouwvoorschriften die gelden voor een woning op het land.

  Veel woonboten kunnen helemaal niet voldoen aan die eisen. Woonbootbewoners waren bang dat hun boot zou worden aangemerkt als illegaal bouwwerk. Het is goed dat de minister die onzekerheid nu wegneemt, vat Van der Linde (VVD) het oordeel van de aanwezige Kamerleden samen.

  LIGPLAATSBESCHERMING

  De Vries (PvdA) is ook blij met de wet, maar dient een amendement in om nog een stap verder gaan. Hij wil dat woonbootbewoners meer zekerheid over hun ligplaats krijgen. Verreweg de meeste woonboten hebben een plaatsgebonden karakter en die bepaalt voor een groot deel ook de waarde van het schip bij verkoop.

  Een woonboot en ligplaats horen bij elkaar als een woning en een kavel, vindt ook Ronnes (CDA). Hij voelt wel wat voor het voorstel van De Vries. Ook Koolmees (D66) vraagt de minister waarom de woonbooteigenaren niet wat meer zekerheid krijgen over hun ligplaats.

  De minister aarzelt. Naast de belangen van de woonbootbezitters zijn er volgens hem ook de belangen van de provincies en gemeenten. Zij kunnen bijvoorbeeld eisen stellen vanwege het landschap of aan drijvende tuinen en terrassen. Ook mag er geen gevaar optreden voor de scheepvaart. Maar Blok is bereid om het amendement van De Vries nader te bestuderen.

  HYPOTHEEKVERSTREKKING

  Het is voor woonbootbewoners steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen. Alleen de Rabobank verstrekt nog hypotheken voor woonboten. Dat baart de Kamer zorgen. Iedereen met een goed inkomen moet een goede hypotheek kunnen krijgen, vindt Van der Linde, “of je nu op een woonerf met een wipkip woont of op een boot”.

  Sommige banken stoppen ermee omdat het hypotheekproces bij woonboten niet standaard is. Het past niet in hun geautomatiseerde processen en daarom vinden banken het te duur.

  De minister is net als de Kamer niet gelukkig met het gebrek aan concurrentie op woonboothypotheken. Hij heeft met verschillende banken gesproken, maar kan hen uiteraard niet dwingen om hypotheken te verstrekken.

  De Kamer stemt op 20 december 2016 over het wetsvoorstel.

  DELEN MET

Adverteren op WaterWonen?

Informeer eens naar de vele mogelijkheden om deze specifieke doelgroep te bereiken.

Onze gecertificeerde WaterWonen makelaars